ARAPÇA TERCÜME / ARAPÇA ÇEVİRİ

Hami-Sami dil grubunun Sami koluna mensup bir dildir. Arap yarımadası, Mezopotamya bölgesi, Kuzey Afrika ile az miktarda İran ve Türkiye’de de yerel olarak kullanılan bir dildir. Dünya genelinde oldukça yaygın bir coğrafyada konuşulmaktadır. Kuran dilinin Arapça olması, tüm İslam aleminde Arapçayı öne çıkarmıştır. Türkçeye de oldukça fazla sayıda geçmiş Arapça kökenli kelimeler mevcuttur. Arapça, konuşulduğu ülkelere göre lehçe olarak farklılıklar barındırmakla birlikte standart Arapça, tüm Arapça konuşanlarca anlaşılabilmektedir. Mısır Arapçası, Irak Arapçası, Suriye Arapçası, Yemen Arapçası, Körfez Arapçası, Hicaz Arapçası gibi farklı ülkelerde farklı lehçeler şeklinde kullanılabilmektedir. Sağdan sola doğru yazılır.

 Arapça Çeviri, Arapça Tercüme, Arapça Yeminli Tercüme, Arapça Tercüme, Arapça Tercüman Ankara, Arapça Tercüman İstanbul, Arapça Teknik Tercüme, Arapça Teknik Çeviri, Arapça Noter Yeminli Tercüme, Arapça Sözlü Tercüme, Arapça Simultane Tercüme, Kızılay Arapça Tercüme, Arapça Hukuki Tercüme,

Arapça sayılar, Arapça rakamlar: 1-١ , 2- ٢, 3- ٣,  4-  ٤, 5- ٥, 6- ٦, 7- ٧, 8- ٨, 9- ٩, 10- ١.

 

Arapça harfler:

Elif

ض Dad

ب Be

ط

ت Te

ظ

ث Se

ع Ayn

ج Cim

غ Ğayn

ح Ha

ف Fe

خ

ق Kaf

د Dal

ك Kef

ذ Zel

ل Lam

ر Ra

م Mim

ز Ze

ن Nun

س Sin

ه He

ش Şin

و Vav

ص Sad

ي Ye

(ء Hemze)

 

 

Arapça tercümanlık yapmaya yetkili,  yeminli Arapça Tercümanlarımız tarafından Türkiye’nin her yerine hizmet vermekteyiz.

Arapça Tercüman Ankara ofisimizi ya da Arapça Tercüman İstanbul ofisimizi arayarak, tüm tercüme işleriniz için danışmanlık ve fiyat teklifi alabilirsiniz.

 

ARAPÇA-TÜRKÇE / TÜRKÇE-ARAPÇA TIBBİ TERCÜME

Tıbbi çeviri, çeviriler arasında belki de en uzmanlık gerektiren birimdir. Tıp alanında hekim, akademisyen, ecza ve medikal konulara hakim profesyonel Yeminli Arapça Tercümanlarımız tarafından gerçekleştirilen çeviri hizmetlerimizdir.

Ameliyat raporları

Adli tıp raporları

Doktor raporları

Analiz raporları

Araştırma raporları

Bilimsel çalışmalar

Bilimsel makaleler

Bilimsel raporlar

Hasta raporları

İlaç prospektüsleri

Klinik deneyler

Klinik raporlar

Medikal araç-gereçler

Medikal cihazlar

Medikal yayınlar

Prospektüsler

Sağlık raporları

Sağlık sertifikaları

Tahlil sonuçları

Tanı-Tedavi  

Tıbbi araç – gereçler  

Tıbbi belgeler

Tıbbi makaleler

Tıbbi uygulamalar  

Tıp kitapları

Uzman raporları

 

gibi burada belirtemediğimiz konu ve belgelerde Arapça-Türkçe ve Türkçe Arapça Tıbbi Çeviri -Tercüme hizmeti vermekteyiz.

 

ARAPÇA-TÜRKÇE / TÜRKÇE-ARAPÇA HUKUKİ TERCÜME

Ulusal ve Uluslararası hukuk konusunda uzman hukukçu Yeminli Arapça Tercüman tarafından verilen yazılı tercüme hizmetleridir. Arapça Hukuki Tercüme yapılan bazı doküman başlıkları

Hukuki ve Ticari Sözleşmeler

Mahkeme Kararları

Vekâletnameler

Uluslararası Anlaşmalar

Mevzuatlar

Yönetmelikler

Distribütörlük Sözleşmeleri

Anlaşmalar

Dava Dilekçeleri

Toplantı Tutanakları

Beyanlar

İlamlar

Mevzuatlar

Kanunlar

Şartnameler

Genelgeler

Hukuki metinler

Hukuki makaleler

Hukuki yazışmalar

Raporlar

Tebliğler

Tutanaklar

Veraset İlamları

Yasalar

 

ARAPÇA-TÜRKÇE / TÜRKÇE-ARAPÇA TİCARİ TERCÜME

Ticari anlaşma, distribütörlük sözleşmeleri, tip sözleşmesi, ortak girişim ve anlaşmaları, acentelik ve temsilcilik anlaşmaları, bağlayıcı hukuki tercümelerinizi çok önem arz etmektedir. Yanlış bir çeviri siz ve muhatabınızı yasalar önünde zor durumda bırakabilir.                 

Analiz Sertifikaları

Akreditifler

Anlaşmalar

Beyannameler

Bilançolar

Dokümanlar

Ekstreler

Faturalar

Gelir tabloları

İbranameler

İhale dokümanları

Kurumlar Vergisi Beyannameleri

İhale Şartnameleri

İhale Dosyaları

Konşimento Kontratları

Kurul kararları

Mizan

Mukaveleler

Muvafakatnameler

Sertifikalar

Sirküler

Senetler

Sözleşmeler

Spesifikasyonlar

Taahhütnameler

Tüzükler

Temliknameler

Ticaret Sicil Gazeteleri

 

 

Yönetmelikler gibi konu ve belgelerde Arapça-Türkçe ve Türkçe Arapça Ticari Çeviri -Tercüme hizmetleri vermekteyiz.

 

ARAPÇA-TÜRKÇE / TÜRKÇE-ARAPÇA TEKNİK TERCÜME

Teknik Çeviri hizmeti uzmanlık gerektiren bir konudur. Bozok Tercüme bünyesinde  bulunan akademisyen, mühendis, ilgili teknik konusunda uzman, Arapça Teknik Tercüman ekibimiz tarafından sunulan tercüme hizmetidir.

Teknik Arapça Tercüme konu başlıklarından bazıları şunlardır:

Makine Tercümeleri

Teknik Kitapçık Tercümeleri

Teknik Resim ve Çizim Tercümeleri

Kurulum Tercümeleri

Teknik Sistem Tercümeleri

Laboratuvar Sistemleri

Teknik Eğitim Tercümesi

Teknik Belge Tercümeleri

Deney Tercümeleri

Rapor Tercümeleri

Elektrik /Elektronik alet tercümeleri

Lisans ve Patent Tercümeleri

Teknik - Mekanik Cihaz Tercümeleri

Teknik Şartname Tercümeleri

 

Diploma tercümesi, Transkript tercümesi, Pasaport tercümesi, Nüfus kayıt örneği tercümesi, İkametgah belgesi tercümesi, Kimlik belgesi tercümesi gibi bireysel evrakların Arapça Türkçe çeviri ve Türkçe Arapça çevirileri Noter Yeminli Arapça Tercümanlarımız tarafından yapılmaktadır.  

Arapça Sözlü Tercüme ve Refakat hizmetleri yanında Arapça Simultane Tercüme hizmeti de verilmektedir. Toplantılar, Yabancı uyruklu misafir ağırlama, Fuar katılımları, Basın toplantıları gibi tüm ticari ve özel görüşmelerinizde profesyonel tercümanlarımız tarafından hizmet sağlanmaktadır.

Arapça Tercüme fiyatlandırması 1000 karakter (boşluksuz) harf üzerinden yapılmaktadır. Buna göre her bir 1000 karakter 1 sayfaya tekabül etmektedir. Bin karakterden az olan çeviriler de 1 sayfa olarak değerlendirilir.

Arapça Tercümeleriniz için, Bozok Tercüme iletişim adreslerinden bizimle irtibata geçip fiyat teklifi alabilirsiniz.

 

Bozok Tercüme, Arapça Noter Yeminli

 

 

 

Etiketler:

Bozok Yeminli Tercüme Hizmetleri whatsapp numarası